Tværfagligt samarbejde og oralmotoriske teams

Det tværfaglige teams opgave er at stille den præcise funktionelle diagnose, der afdækker barnets neurologiske udviklingstrin og dets fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og kommunikative ressourcer, og herudfra opstille et målrettet behandlingsprogram afstemt efter barnets og familiens samlede behov.
Der skal i fællesskab opnås enighed om, hvad barnets grundproblematik er, – hvad der er vigtigst for barnet lige nu og hvilke råd og hvilken vejledning, der i fællesskab skal gives. Målet er, at koordinere indsatsen og dermed undgå, at de forskellige faggrupper udelukkende arbejder udfra eget fagområde, hvilket kan betyde at forældrene til stor frustration ofte får mange forskellige råd og programmer at arbejde efter.
Konceptet er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem:

  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Læger
  • Tale-hørepædagoger
  • Tandlæger
  • Tandplejere
  • Synskonsulenter

Der lægges vægt på, at alle professionelle i teamet er efteruddannet til Castillo Morales terapeut, således at alle i teamet har den samme grundlæggende viden udover deres egen fagspecifikke viden.

Da der aktuelt er uddannet for få Castillo Morales terapeuter herhjemme kan dette ikke altid lade sig gøre. Derfor sker det tværfaglige samarbejde med professionelle, som har interesse indenfor neurologisk rehabilitering og i de Oralmotoriske Teams, der er etableret flere steder i landet.

Gentofte

Kolding