Faglige supervisionsgrupper

Der er oprettet supervisionsgrupper rundt om i landet for de tværfaglige samarbejdspartnere, der alle er uddannede Castillo Morales®- Terapeuter.

Grupperne af ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, tandlæger og tandplejere der mødes jævnligt. Dette for at lære af hinandens erfaringer, videreudvikle vores kompetencer og vidensdeling.

Kontaktpersoner til supervisionsgrupperne:

Jylland nord:
E-mail:

Syddanmark: Tandplejer og Castillo Morales®- Terapeut Louise Schrøder Andersen og Tale-hørekonsulent og Castillo Morales®- Terapeut Gitte Langberg Lildholdt
E-mail: l_kongsted@hotmail.com og glli@aabenraa.dk

CM-City: Ergoterapeut og Castillo Morales®- Terapeut Mai-Brit Beckaly .
E-mail: MMBE@gentofte.dk

In Vest Sjælland: Ergoterapeut og Castillo Morales®- Terapeut Inge Krugermeier
E-mail: ingekrugermeier@hotmail.com

Såfremt der er spørgsmål eller henvendelser til nogle af supervisionsgrupperne, kan du skrive til disse kontaktpersoner.