Prof. Dr. Castillo Morales

Dr. Castillo Morales (1940 – 2011) er uddannet læge fra universitetet i Cordóba i Argentina og autoriseret speciallæge i neurologisk rehabilitering fra universitetet i Buenos Aires og Madrid i Spanien i 1968.
I 1971 grundlægger han rehabiliteringscenteret “Fundation Rayo de Sol” i Cordoba, Argentina, som modtager børn og voksne med medfødte og erhvervede neurologiske skader og er cheflæge her frem til 2006.
Fra 1976 og frem til sin død i 2011 er han tilknyttet det medicinske fakultet på universitetet i München i Tyskland, som neurologisk speciallæge, forsker og underviser.
Igennem sin karriere udvikler og opkvalificerer han det neurologiske behandlingskoncept:


  • Neuromotorisk udviklings- og kropsterapi
  • Orofacial regulationsterapi
  • Stimulationshjælpemidler

I undersøgelse og behandling indgår samtlige områder i den terapeutiske funktionelle evaluering af kommunikative, sensoriske, motoriske og orofaciale dysfunktioner.

Det er et tværprofessionelt behandlingskoncept, der internationalt er kendt under navnet:
Castillo Morales®- Koncept.

Der er evidens for Castillo Morales®- Terapi Læs mere - skal laves som link (under udvikling)

Siden 1979 har Dr. Castillo Morales undervist på kurser i konceptet i Europa og Latinamerika.
Han er i 1991 forfatter til bogen: ”Die Orofaziale Regulationstherapie”, som er obligatorisk litteratur på efteruddannelsen til certificeret Castillo Morales®- Terapeut.
Bogen er oversat til flere sprog, bl.a. svensk.

I Skandinavien udbredes viden om konceptet først blandt tandlæger indenfor tandpleje af personer med funktionshæmning, og i 1997 inviteres Dr. Castillo Morales til Danmark, hvor han introducerer konceptet på et tværprofessionelt seminar på Panum Instituttet i København.
For sit betydningsfulde virke modtager Dr. Castillo Morales en ærespris af Nordisk Forening for funktionshæmning og oral Helse (NHF) på 18th Congress of International Association for Disability and Oral Health (IADH), der i 2006 afholdes i Göteborg i Sverige.
I 2003 underviser Dr. Castillo Morales på det første efteruddannelseskursus i konceptet i Danmark, hvorefter Association Castillo Morales®- Danmark (ACM-DK) stiftes på opfordring fra Castillo Morales® Dnmark ACM-DK er en søsterorganisation til den tyske forening Vereinigung Castillo Morales® www.castillomoralesvereinigung.de

Efterfølgende afholdes løbende nye efteruddannelseskurser i Danmark, og i 2011 certificerer Dr. Castillo Morales de første danske undervisere til Maestras Castillo Morales®- Amadeus i konceptet. Hermed sikrer han, at der fremover kan afholdes kurser i konceptet i samarbejde med certificerede undervisere fra Argentina, Brasilien og Tyskland.

Efterfølgende afholdes løbende nye efteruddannelseskurser i Danmark, og i 2011 certificerer Dr. Castillo Morales de første danske undervisere til Maestras Castillo Morales®- Amadeus i konceptet. Hermed sikrer han, at der fremover kan afholdes kurser i konceptet i samarbejde med certificerede undervisere fra Argentina, Brasilien og Tyskland.