Castillo Morales® Koncept

Castillo Morales®- Koncept bygger på behandling gennem tværfagligt samarbejde, respekten for den enkelte, dennes forudsætninger og omgivelser. Tankegangen der ligger bag, er at se hele mennesket.