Medlemsskab

Medlem af Association Castillo Morales® Danmark også kaldet ACM Danmark:

Som uddannet Castillo Morales®- Terapeut kan du opnå medlemskab af Association Castillo Morales® Danmark for 350,- kr. årligt.

Som medlem tilsendes du ACM-NYT (foreningens medlemsblad) pr. e-mail.

Medlemmer tilbydes at deltage på kursus- og studierejser arrangeret af foreningen.

Medlemmer kan opstille til valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

Medlemskab giver adgang til hjemmesidens medlemsside, hvor du via adgangskode kan få mulighed for at erhverve undersøgelsesskemaer, behandlingsprogrammer og se debatsiden med forskellige indlæg.

Medlemmer tilbydes at deltage i de landsdækkende tværfaglige supervisionsgrupper af Castillo Morales®- Terapeuter for gensidig supervision og etablering af faglige netværk.

Har du spørgsmål til dit medlemskab kontakt Rikke Aarø Jensen: raaroejensen@gmail.com