Castillo Morales®- Terapeut

For at udføre Castillo Morales®- Terapi kræves en efteruddannelse af 6 ugers varighed i Castillo Morales®- Koncept baseret på neurofysiologi, udviklingsneurologi, funktionel anatomi, økologi, antropologi, filosofi og pædagogik. Kurset henvender sig til følgende faggrupper - der har arbejdet minimum 2 år indenfor deres fag.

 • Talepædagog
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Tandlæge
 • Læge indenfor pædiatri og/el. neurologi.

Kurset udbydes af Association Castillo Morales® Danmark i samarbejde med University College Lillebælt, som 2 moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Uddannelsen er et selvstændigt modul, der giver 10 ETCS-points.

Kurset er fordelt på 2 moduler à 3 ugers varighed og omfatter 240 timers teoretisk og praktisk undervisning, som varetages af et tværprofessionelt team af undervisere med Maestro Castillo Morales®- Amadeus grad fra Danmark, Argentina og/el. Tyskland samt undervisere fra University College Lillebælt.

Castillo Morales®- Terapeuter assisterer undervisere og kursister under kurset, som led i deres efteruddannelse til at blive certificerede undervisere indenfor konceptet.

Kursisterne udarbejder 2 eksamensopgaver på kurset:

 1. En individuel skriftlig opgave, som er baseret på observation under evaluering af barn med neurologisk patologi.
  Udfra Observationskriterierne i Castillo Morales®- Koncept beskrives barnets samlede funktionsniveau og udviklingspotentiale, hvilket er udgangspunkt for at kunne opstille et præcist og individuelt tilpasset behandlingsprogram i følge konceptet.
 2. En tværfaglig opgave i forståelse og anvendelse af Castillo Morales®- Koncept i praksis, hvor kursisterne i en tværfaglig sammensat gruppe, selvstændigt evaluerer en patient med neurologisk patologi. Gruppen udarbejder efterfølgende et specifikt tilpasset behandlingsprogram, som afprøves i praksis under konsultationen. Grupper giver desuden råd, vejledning og instruktion til patienten og dennes pårørende vedrørende tiltag til brug i hjemmet, der kan indgå som en integreret del i hverdagen.
  Gruppens samlede resultater formidles via en præsentation og fremlæggelse for underviserne og resten af kursusdeltagerne. Opgaverne bedømmes af 4 censorer.

Der gives karakter efter 12-skalaen på den individuelle så vel som på gruppeopgaven.

University College Lillebælt udsteder modul-/eksamensbeviser efter gennemført eksamen.

Efteruddannelsescertifikat udstedes af Association Castillo Morales® Danmark og stemmer overens med retningslinjerne for certificeringsproceduren i Castillo Morales Vereinigung e.V. i Tyskland.

Certifikat berettiger ikke til at afholde kompetencegivende seminarer/kurser.
For at arbejde som underviser i Castillo Morales®- Koncept kræves yderligere efteruddannelse til Maestra Castillo Morales®- Amadeus.


NY Grunduddannelse 2024/2025

1. modul 9. - 27. september 2024

2. modul 10. - 28. marts 2025

Information HER

Tilmelding HER

HUSK at du har mulighed for at søge økonomiske tilskudsmidler gennem den Kommunale-, Statslige-, og Regionale Kompetencefond